23.7.11

අරහත්ත වග්ගො 8

අස්සද්ධො අකතඤ්ඤූ ච
සන්ධිච්ඡෙදො ච යො නරො'
හතාවකාසො වන්තාසො
ස වෙ උත්තමපොරිසො

යමෙක් සිය නුවණින් වටහාගන්නාතෙක් යමක් නො අදහයි ද,අනිකකුගේ මැවීමක් හෝ යෙදීමක් හෝ නොවූ නිවන ඒ අයුරින් ම අවබෝධ කරගනී ද,සසර ඇති සියලු සන්ධි සිඳ දමයි ද,නැවත ඉපදීමට ඇති ඉඩකඩ නැති කරයි ද,සියලු ආශා වමාරා දමයි ද,ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම උතුම් පුරුෂයෙකි..